เครื่องคัดข้าวสารดีไหม มีแบบไหนบ้าง เครื่องจักรทำงานอย่างไร

0 Comments
เครื่อง คัด ข้าว

ทำไมผู้ประกอบการหรือเกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพข้าว ประเทศไทยของเรามีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมายาวนานและข้าวไทยก็เป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงอันดับ 1 ของโลก แต่ในระยะหลัง ผู้ค้าข้าวต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลก ทั้งคุณภาพและราคาผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล บทความนี้เราจะพูดถึงเครื่องคัดข้าวสาร เครื่องคัดข้าวสาร ดีไหม และมีแบบไหนบ้าง

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าข้าวไทยโดยตรงตามที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพเข้าเป็นหลัก การเก็บเกี่ยวสิ่งแรกที่เป็นปัญหา ก็คือ มีการปนเปื้อนของวัตถุต่างๆ มากับข้าวเปลือก อาทิเช่น ฝุ่น ดิน หิน ทราย กิ่งไม้ เศษฟาง กรวด แกลบ เมล็ดวัชพืช รวมถึงเมล็ดลีบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการคัดแยกข้าวก็คือการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออก เพื่อทำให้ข้าวมีคุณภาพสามารถนำไปแปรรูปหรือบริโภคได้อย่างปลอดภัย เครื่องคัดข้าวสารสามารถปรับปรุงคุณภาพข้าวและผลผลิต ช่วยให้กระบวนการคัดแยกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เครื่องคัดข้าวสารทำงานโดยใช้หลักการร่อนตะแกรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้า ข้อดี คือ สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่าการคัดแยกข้าวด้วยวิธีทั่วไปและยังสามารถแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวได้อย่างละเอียดด้วยทำให้ได้ข้าวเปลือกที่มีความสะอาดก่อนนำไปทำการสีข้าวและยังสามารถใช้กับข้าวสารเพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มออกจากเมล็ดข้าวหักด้วย เรียกได้ว่าประหยัดทั้งแรงงาน ประหยัดเวลา คุ้มค่าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างแม่นยำทำให้กระบวนการผลิตเท่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานโลก

เครื่องคัดข้าวสารมีแบบไหนบ้าง

เครื่องคัดข้าวสารที่ได้รับความนิยม คือ เครื่องแยกขนาดระบบสั่นและเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ เครื่องแยกขนาดระบบสั่นเป็นอุปกรณ์การร่อนกรองที่ยอดเยี่ยม ใช้คัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขณะข้าวให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้ว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการแยกขนาดข้าวเพื่อแปรรูปในกระบวนการผลิตอื่นๆ นอกจากนั้นเครื่องคัดข้าวสารก็ยังมีเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ด้วยเป็นเครื่องมือร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งต่างๆ ที่ปะปนมากับผลผลิต พร้อมช่วยคัดแยกขนาดของผลผลิตได้แม่นยำทำงานด้วยระบบปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศและป้องกันสิ่งต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก ภายใต้การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.